lördag 12 april 2014

Visst blir det spårväg i Lund


Stämningen i Lund kan idag beskrivas som avslagen. Regeringen har helt plockat bort spårvägen ur den nationella transportplanen. Kommunen har arbetat för denna sedan slutet av 1990-talet. Här finns redan ett av norra Europas största forskningscentra och med Max IV och ESS på Brunnshög blir spårväg alldeles nödvändigt.

Regeringsbeslutet utlöste först en förvirrad alla-skyller-på-alla-diskussion. Regeringen tror att Sverige slutar strax söder om Hornstull och kommunikationsministern skyllde på Region Skåne för att inte formellt ha gjort någon framställan om spårväg. När detta visade sig vara en billig lögn framfördes att det är den snäva budgeten för infrastruktur i Skåne som lett till att spårvägsprojektet strukits. Regionledningen (de borgerliga + MP) har genom den moderate ordföranden i tillväxtnämnden  "hjälpt" regeringen prioritera bort spårvägen, trots att regionen tidigare engagerat sig duktigt i projektet. 

Men vad har de då prioriterat upp? Lund ska enligt regeringsbeslutet istället åter satsa på utbyggnad för massbilism. Det handlar om nya motorvägsavfarter och vägsystem för 335 statliga miljoner, bland annat för att underlätta privatbilism till Brunnshög. Allt bygger på prognoser för fortsatt ökning av bilkörandet, precis som om ingenting hänt sedan 1960-talet.  Summan motsvarar ungefär det regeringsstöd som behövs för spårvägen. Tydligare än så kan inte borgerlig miljöpolitik illustreras. Tyvärr sammanfaller den med den nuvarande regionledningens prioritering.

Vad bör nu göras? För det första måste Lunds kommunledning deklarera att det inte finns något som helst intresse från kommunens sida att medverka till nya motorvägsavfarter och vägsystem. Lund behöver spårväg och utbyggd kollektivtrafik istället. 

För det andra bör Miljöpartiet i Region Skåne bryta med allianspartierna. Deras argument för att hjälpa till med att privatisera och nedmontera sjukvården i Skåne har varit att de sätter "gröna avtryck". Dessa avtryck har varit svåra att upptäcka för alla utom MP själva och att fortsätta hävda dem nu skulle gränsa till parodi.

För det tredje kommer en rödgrön regering att riva upp beslutet att gå emot spårväg. Utrymmet ökar när mer pengar satsas på järnväg och annan kollektivtrafik och Lunds spårvägsprojekt är djupt förankrat i alla de tre rödgröna partierna.

Visst blir det spårväg i Lund, bara vi får en ny regering efter september 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar