söndag 10 november 2013

Varför skövlas Väster?

Skövlingen av Bjeredparken. Någon satte dagarna efter upp små träkors i sorg över de vackra träden.
Bilder: Renate Möller
I november skövlades Bjeredsparken, strax väster om Lunds C och den nybyggda förvaltningsbyggnaden Kristallen. Ett trettiotal vackra och fullt friska träd, varav många var över 60 år gamla, sågades ner. De utgjorde den östra sidan av en allé runt ett lummigt gångstråk. På morgonpromenad med hunden mötte jag förtvivlade pendlare och grannar med tårar i ögonen. 

Allt har skett fullständigt oväntat. Lunds kommun har tillkännagivit att man ska starta ett arbete med att bygga om Bjeredsparken. Men på kommunens hemsida talas om förnyelse av parken och röjning av undervegetation, inte avverkning av allt öster om gångstråket. En del av skövlingen har skett på LKF mark i anslutning till fastigheterna på Västra stationstorget, men hyresgästerna har inte ens informerats om planerna. Än mindre har någon förklaring till varför detta måste ske getts, varken av kommunen eller LKF.

En del kanske tycker att några fällda träd spelar liten roll i förhållande till tillståndet i övrigt i världen, Sverige och Lund. De har naturligtvis rätt, men detta handlar ytterst om demokratins sätt att fungera. Kan vi inte ens kommunicera sådana basala saker som utformningen av människors närmiljö är vi illa ute. Följande frågor reser sig:

  • Varför har Lunds kommun skövlat ett helt område, bestående av ett trettiotal vackra och fullt friska träd, utan att kommunicera planerna?
  • Har Lunds kommun sökt tillstånd från Länsstyrelsen, vilket är obligatoriskt vid avverkning av alléer?
  • Har LKF känt till planerna att avverka träd på fastigheten vid Västra Stationstorget? Om ja, varför har detta hemlighållits för hyresgästerna?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar