tisdag 12 november 2013

Lundavänstern: Våga ta ansvar för välfärd och skola

Verkligheten, i alla fall delar av den, har kommit ifatt Lunds borgerlighet. För att rädda sina budgetar drog de under flera år i rad in på underhållet av fastigheterna. De fortsatte med det, till och med när skola efter skola, förskola efter förskola, tvingas stänga för att barn och personal inte skulle bli sjuka av fukt och mögel. 

Personalen varnade, vänstern varnade, ja, till och med en enig Servicenämnd varnade, men förgäves. Men när problemens fulla omfattning inte kan döljas längre, när massmedia i helsidesreportage publicerar uppdaterade listor på alla drabbade skolor och förskolor året innan valet 2014, då tycker de borgerliga att det är dags att göra någonting. I sin tilläggsbudget signalerar de att de äntligen tänker göra något åt mögelskolorna och kryper till korset vad gäller kommunalskatten. De tvingas höja skatten med exakt de 40 ören som de tidigare under stora åthävor sänkte med. Vi välkomnar naturligtvis detta sena uppvaknande. 

Inom andra områden har dock verkligheten inte gjort några synbara avtryck i den borgerliga tankevärlden. Lund har under borgerligt styre snabbt försämrats som skolkommun. Vad gäller faktorer som behöriga lärare, genomsnittliga betyg och andelen godkända elever med hänsyn tagen till föräldrarnas utbildningsbakgrund befinner sig Lund numera inte ens på den övre halvan bland landets kommuner. Försämringarnas orsak stavas nedskärningar – genom otillräcklig uppräkning har skola och förskola varje år berövats cirka en procent av anslaget per elev, ackumulerat sedan 2006. Detta föreslår de borgerliga ska fortsätta 2014. Detsamma gäller äldreomsorgen. Genom otillräcklig uppräkning för ökade kostnader vill de borgerliga, för åttonde året i rad, lägga sparbeting på de kommunala kärnverksamheterna. 

I sin tilläggsbudget föreslår Vänsterpartiet tillsammans med Demokratisk vänster istället ett rejält lyft för de kommunala kärnverksamheterna. Det måste ses som ett kraftfullt alternativ till den borgerliga majoritetens nedskärningsförslag och är samtidigt en politik för att skapa fler jobb. Vi vågar ta ansvar för välfärd och skola.

Till Lunds skolor och förskolor, inklusive gymnasieskolorna och Komvux, vill vi lägga 65 miljoner mer än de borgerliga, vilket motsvarar cirka 120 lärartjänster. Nästan hälften (30 miljoner) av detta krävs för att inte verksamheten ska försämras ytterligare 2014 eftersom de ökade kostnaderna för lärarlöner inte täcks i den borgerliga budgeten. Vänsterpartiet lägger därtill 35 miljoner i nysatsningar för att öka lärartäthet och kvalitet i skolan och därtill äntligen kunna börja förverkliga förskolans mål: max 11 barn i småbarnsgrupperna och 16 barn i 3-5-årsgrupperna. 

Till vård och omsorg vill vi lägga 38 miljoner mer än de borgerliga. På samma sätt är 25 av dessa miljoner kompensation för kostnadsutvecklingen som i det borgerliga förslaget inte görs, alltså ett upphävande av ytterligare försämringar av vården som de borgerliga planerar för 2014. Resterande 13 miljoner är kvalitetssatsningar för att de kommunmedlemmar som behöver hjälp att klara sin vardag ska få ett bättre liv, ja, kanske till och med kunna sätta lite guldkant på tillvaron. Men vi vill återta den tredjedel av Lunds äldreboenden som drivs av Carema i egen drift eftersom vi inte litar på att mer pengar till dem kommer vården och de äldre till del.

I övrigt föreslår vi omedelbara förstärkningar på stadsbyggnadskontoret för att öka bostadsbyggandet, förbättrat underhåll av gator och parker, en satsning på Kulturskolan, inklusive taxesänkning, att skolornas simundervisning blir fri från och med 2014 samt att bidragen till barn och ungdomars idrotts- och föreningslivet räknas upp. 

Lundaborna betalar i år ungefär 1,3 miljarder mindre i skatt än 2006 (allt annat lika) genom borgerliga skattesänkningar i stat och kommun. Detta motsvarar en sänkning av kommunalskatten i Lund med 5 kronor och 66 öre. Av detta vill alltså vänstern återställa 85 öre, vilket ger 193 miljoner mer till skola och välfärd. 

Skattesänkningarna har successivt urholkat basen för skolan, vården, omsorgen och alla annan kommunal verksamhet. Tills dess att vi får en vettig regering återstår bara två alternativ: Höja kommunalskatten eller minska välfärden. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar