söndag 17 mars 2013

Visst finns det alternativ!


Efter lördagens stora demonstrationer är det svårt att vara borgerlig eller miljöpartist i Skåne. Antingen befinner de sig på oordnad reträtt från tidigare ståndpunkter, likt regionrådet Anders Åkesson, MP, eller också låtsas de att de inte förstår, likt regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult, M. 

Kinhult hävdade igår att problemen i sjukvården inte handlar om pengar och anklagade samtidigt de tusentals demonstranterna för att inte presentera några alternativ. Det finns ett direkt samband mellan dessa bägge cyniska uttalanden. Bägge handlar om förnekelse. Brist på personal och vårdplatser beror naturligtvis på brist på resurser. Om man inte är intresserad av att tillföra mer resurser ser man inga alternativ. 

Kinhult ser följaktligen inte vårdkrisen som ett politiskt misslyckande utan som "...en signal om ett misslyckande när det gäller att förklara vad det är som gör att allting känns mycket svårt just nu." Alltså, när folk dör eller får skador på grund av brist på personal och vårdplatser, när personalen knäcks, då är inte detta ett misslyckande i sig utan bara ett pedagogiskt problem. 

Den som vill se hittar också alternativen. I veckan presenterade Kriskommissionen för den skånska sjukvården en rad rekommendationer. I tal och på plakat framfördes igår på samma sätt en rad konkreta alternativ till den förda politiken. I FB-gruppen Rädda Universitetssjukhuset i Lund och annorstädes diskuteras också sedan länge dessa frågor. Nedan följer ett försök till sammanfattning i sex punkter.
  1. Häv anställningsstoppet
  2. Utöka antalet vårdplatser för att eliminera överbeläggningar och utlokalisering av patienter
  3. Stoppa flyttkarusellen. Återupprätta kompletta sjukhus i Lund och Malmö
  4. Ta tillvara personalens kompetens, återupprätta förtroendet för professionen (vilket enligt min mening betyder att avbryta de nyliberala experiment för resurstilldelning till sjukvården som inspirerats av New Public Management) 
  5. Stoppa privatiseringarna, framför allt de pågående utvidgningarna av vårdvalet, vilket slår sönder kliniker och enheter.
  6. Återinför seriös och långsiktig demokratisk beredning av större beslut av strukturell art (sammanslagningar, organisationsförändringar, flyttningar eller nedläggning av verksamheter, etc) 

Visst finns det alternativ!

Tidigare: Skåne: Vägval i vården

Länkat: SKD; SKD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar