onsdag 13 mars 2013

Skåne: Vägval i vården


Vården står mitt uppe i viktiga vägval. Vägvalen berör resurser och organisation och handlar ytterst om kvalitet och patientsäkerhet, om vården ska vara till för alla eller för dem som med resurser eller turen på sin sidan har kunnat välja rätt.

Med eller mot sjukvårdspersonalen?

På barnintensiven i Lund har 33 sjuksköterskor sagt upp sig i protest mot att de borgerliga och MP vill  försämra deras löner och arbetsvillkor. Miljöpartistiska  regionpolitiker sprider skrönor om att sjuksköterskorna tjänar 60-80 000 kr i månaden. Regionrådet Anders Åkesson (MP) ursäktar och försöker släta över med att han hoppas att konflikten ska få en lösning, precis som om det inte vore han själv och hans borgerliga kolleger som är enda orsaken till konflikten. 

Agerandet är på många sätt symptomatiskt. Sedan tvångssammanslagningen av sjukhusen i Malmö och Lund 2010 och den huvudlösa flyttkarusellen inleddes har de styrande befunnit sig på rak kollisionskurs med de som arbetar inom sjukvården. Personalen, liksom forskningen inom området, har haft rätt hela tiden: Det blev sämre och dyrare med SUS.

Alternativet är uppenbart. Försämra inte, utan hellre förbättra villkoren för dem som arbetar inom vården. Stoppa flyttkarusellen och återupprätta sjukhusen i Malmö och Lund som självständiga samarbetande enheter. 

Vårdbehov eller marknadsplats?

Sjukvården är utsatt för ett fullskaligt nyliberalt experiment som bygger på att olika steg i vårdkedjan ges prislappar som styr resurstilldelningar. Journalisten Maciej Zaremba har i en ambitiös artikelserie i DN visat att det leder till suboptimering kring "lönsamma" åtgärder (till exempel förstagångsbesök) och att helhetssynen på vård och patienter går förlorad (länkar till artiklarna: 1, 2, 3, 4). 

New Public Management införs för att icke sjukvårdskunniga chefer ska kunna ta kontroll över vården och för att det ska bli lättare att privatisera när allt har fått en prislapp, när allt har blivit till affär. Med statistik som bygger på sådana prislappar försöker regionpolitikerna (borgerliga + MP) just nu bevisa att skånsk sjukvård aldrig varit bättre. 

Alternativet måste bygga på att skrota låtsasmarknaden och återupprätta professionens inflytande över vård och resurstilldelning.

Låg skatt eller resurser till vården?

De styrande har medvetet och med öppna ögon äventyrat patientsäkerheten. Trots tung kritik från Socialstyrelsen och förelägganden från Arbetsmiljöverket har de underlåtit att sätta in de resurser som vården kräver. De har istället valt att hålla landstingsskatten nere, bland de lägsta i Sverige. Inför valåret 2014 börjar vissa av femklöverpartierna darra på manschetten. Det är en omvändelse under galgen som inte utlovar någon långsiktig resurstilldelning som håller. 

Alternativet är naturligtvis att ge vården de resurser som en god vård kräver. Höjd skatt är inget självändamål, kan man omfördela en del från central byråkrati och konsulter (moderata och andra) så desto bättre. Detta handlar också om regeringspolitik, statsbidragen till landsting och kommuner har successivt urholkats för att betala jobbskatteavdrag, rut och annat. Men på kort sikt måste helt enkelt landstingsskatten höjas. 


Det är mot bakgrund av dessa vägval som vi demonstrerar på lördag 16 mars runt om i Skåne.

Idag presenterades också den första rapporten från Kriskommissionen för den skånska sjukvården. Läs den!* * * *


Uppdaterat 2013-03-16:

Rädda vården-demonstrationerna överträffade alla förväntningar. Minst 1500 i tåget i Lund och mycket folk i rörelse även på andra håll i Skåne.

Länkat: SR; Skd; SkdHD


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar