onsdag 20 januari 2010

Helmfrid och äpplena


Lokaltidningen hade i veckans nummer bett kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid kommentera min ganska vassa kritik av borgerlig nedskärningspolitik i Lund. Helmfrid har i sin artikel den dåliga smaken att upprepa samma menlösa påstående han nu gjort i fyra år: Vi har inte skurit ner på kommunens verksamhet.

Peps Persson sjöng om falsk matematik. Helmfrids matematik är förutom falsk dessutom direkt löjeväckande. Det är faktiskt inte speciellt svårt att förstå att resurserna per barn minskar om man den ena veckan har 20 barn som ska dela på 20 äpplen, men veckan därefter får 10 barn fler men bara ökar med 2 nya äpplen att fördela. Då ska 30 barn dela på 22 äpplen. Men Helmfrid försöker på fullt allvar få oss att tro att resurserna reellt har ökat med 2 äpplen.

Varje år räknas kommunens kostnader upp efter löne- och kostnadsutveckling, antalet barn i skola och förskola, antalet äldre, etc. Efter denna obligatoriska uppräkning har Lunds borgare dragit in mellan en och två procent varje år, allt sedan de kom till makten 2006. Helmfrid har försökt dölja detta sedan 2006 genom att bara visa bruttopåslaget, genom att bara visa de två äpplena. Detta kan ses som en innovation i branschen politiskt bedgrägeri, ett nytt och mycket ohederligt sätt att försöka dölja vad man egentligen gör.

Och om nu inga besparingar i Lund har skett, varför har då barngrupperna i förskolan blivit större, antalet lärare per skolelever blivit färre? Varför har Komvux nästan stängts? Varför har arbetsmarknadspolitiska åtgärder lagts ner, busstaxorna ökat och personaltätheten i vården minskat?

Helmfrid försöker skrämmas med att skatten behöver "höjas varje år" med vänsterpartiets förslag. I riksdagen föreslår de rödgröna att en del av skattesänkningarna för medel- och höginkomsttagarna går tillbaka för att åter få en anständig sjukförsäkring. I Lund föreslår de rödgröna att 2006 års skattenivå återställs, det är 40 öre plus.

Men det är ju inte det frågan handlar om här utan om hur man ska hantera verksamheten 2010 och det uppkomna överskottet på drygt 150 miljoner kronor. Det är lite beklämmande att kommunstyrelsens ordförande ägnar sig åt så pass billig debatteknik i stället för att säga något vettigt i denna fråga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar