tisdag 20 juni 2017

Årets ohederligaste?

I ett flygblad som sprids i Lund berättar Socialdemokraterna att de är stolta över att deras budgetförslag för 2018 i huvudsak antogs av kommunfullmäktige. Må så vara, men i bladet försöker S få lundaborna att tro att de fått igenom 110 miljoner till bättre skola och 90 miljoner till bättre omsorg. Det vore i så fall avsevärda belopp.Men detta är antagligen årets ohederligaste text.

Det S visar fram är nämligen siffrorna för årlig inflationsuppräkning och kostnadsökningar för att det blivit fler barn och gamla i kommunen. I själva verket har S tillsammans med MP (och med gott stöd av borgerligheten) drivit igenom en ny våg av tuffa sparbeting på just skola, vård och omsorg, totalt på 72 miljoner.

Det innebär större barngrupper i förskolan, lägre lärartäthet och färre händer i vård och omsorg – precis samma politik som S kritiserade när det var borgerligt styre i Lund 2006–2014. Fast de borgerliga vågade bara lägga 1 procent sparbeting per år på skola och omsorg när de styrde, S och MP lägger 1,5 procent per år.  

Det finns skäl att ställa två frågor till Socialdemokraterna i Lund.

  1. Varför försöker ni dölja att ni skär ner på välfärd och skola? 
  2. Är en socialdemokratisk nedskärning på 1,5 procent bättre än en borgerlig på 1 procent?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar