onsdag 29 januari 2014

Spårväg eller motorväg?

Finansiera spårväg med slopade motorvägsavfarter
Under vintern har en högljudd minoritet fått oförtjänt stor uppmärksamhet i lundadebatten: De som till varje pris vill förhindra spårväg i kommunen. Om det gällde ett ingrepp i den medeltida stadskärnan hade jag förstått oresonligheten, men stadskärnan berörs knappt och inte ett hus kommer att rivas. 

Allt talar för spårväg på sträckan Lunds C - sjukhuset - Ideon - Brunnshög - ESS. Visst kostar det pengar, men det är nödvändigt för att möta resandeströmmarna till ett av norra Europas hetaste utbyggnadsområden. Redan idag finns det kapacitetsproblem på bussarna, som i rusningstrafik går varannan minut på sträckan, och då är inte Brunnshög/MaxIV/ESS ens med ännu. 

Alternativet är inte storbussar eller att försöka tvinga pendlarna att först åka till Stångby för att ta buss därifrån. 

Alternativet är fortsatt utbyggnad för massbilism. 

Men här talar den borgerliga majoriteten i Lunds kommun med dubbla tungor. Å ena sidan vill man ha statligt stöd för att betala hälften av spårbygget. Å andra sidan vill man med statliga och kommunala medel anlägga två nya motorvägsavfarter på E22, en vid Östra Torn och en vid ESS, för att möjliggöra att Ideon och Brunnshög trafikförsörjs med massiv privatbilism.

Kostnaden för de bägge motorvägsavfarterna överstiger 300 miljoner kronor. Lunds kommun vill samtidigt att staten finansierar halva kostnaden för spårvägen med 360 miljoner kronor.

Detta går naturligtvis inte ihop. Trovärdigheten i en kraftfull satsning på kollektivtrafik minskar då kommunen samtidigt vill lägga hundratals miljoner av skattemedel för fortsatt utbyggnad av privatbilismen.

Lunds verkliga vägval står inte mellan spårväg och monsterbussar, utan mellan spårväg och motorvägsavfarter. Brunnshög och den fortsatta utbyggnaden av Ideon innebär ett vägval och Lund måste visa att man är beredd att välja det moderna, smarta och miljömässigt riktiga alternativet.

Vänsterpartiet har i en skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit att Lund omedelbart meddelar Trafikverket att man inte är intresserad av att medverka till de bägge motorvägsavfarterna. I stället bör kommunen göra anspråk på att dessa resurser avsätts för att bygga spårväg mellan Lunds C och Brunnshög/ESS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar