måndag 28 oktober 2013

Riskkapitalisten som räknar bussar

I Lund finns en förening som kallar sig "Aktion för Spårvägsfritt Lund". De förenas av ett förbittrat motstånd mot planerna att dra snabb och attraktiv kollektivtrafik från Lunds centralstation längs stråket lasarettet - Ideon - Brunnshög, den så kallade Lundalänken. 

En majoritet av lundaborna, liksom samtliga politiska parter i Lunds kommunfullmäktige, inser behovet av spårvagn, speciellt på denna sträcka som redan nu närmar sig kapacitetstaket med buss. På morgnarna är dessa överfulla trots att de går varannan minut, och då har ännu varken Max IV, ESS eller de andra verksamheterna på Brunnshög öppnats. Det finns i övrigt en överväldigande mängd studier och utredningar som visar nyttan av spårvagn i Lund, för den som är intresserad.

I sitt motstånd har gruppen presenterat en rad fantasifulla förslag, t.ex. att göra Stångby till ny centralstation och/eller sätta in en typ av extremt långa monsterbussar som idag trafikerar vissa Sydamerikanska storstäder. Förslagen har mött ett minst sagt ljummet mottagande bland trafikexperter och allmänhet.

En av de ledande företrädarna för Spårvägsfritt Lund är Börje Hed, tidigare mest känd för sina vidlyftiga penningtransaktioner till skatteparadis och försäljningen av Samres till riskkapitalbolaget PEQ. Samtidigt har klagomålen mot färdtjänsten i Skåne ökat kraftigt sedan Samres flyttat beställningscentralerna till Senegal, med just Börje Hed som organisatör och verksamhetschef. 

Professionella mätningar av resandeströmmar, som till exempel Skånetrafiken utför, kan naturligtvis inte Spårvägsfritt Lund lita på. Börje Hed har därför ägnat en morgon av sin dyrbara tid åt att räkna bussar och passagerare vid Lunds centralstation. Den så kallade "undersökningen" presenterades på en stort uppslagen presskonferens idag. 

Inte oväntat påstår Börje Hed, rakt emot alla riktiga studier samt resenärernas dagliga erfarenhet, att det inte finns några som helst kapacitetsproblem på Lundalänken, nu eller i framtiden. 

Själv tycker jag att Börje Hed istället borde ägna sig åt att räkna färdtjänstbilar som kommer i tid, eller som kommer överhuvudtaget. Börja med Samres.

7 kommentarer:

 1. Nu blir jag besviken på dig Mats.
  Istället för att smutskasta och förlöjliga din meningsmotståndare borde du bemöta hans argument med sakliga argument.

  Själv är jag kritisk till spårvagnsbygget av två orsaker.
  1. Bristen på demokrati. En sådan stor förändring som detta blir för lundaborna borde dessa få vara med och bestämma genom en folkomröstning.

  2. Finansieringen av detta bygge kommer bli mycket dyrare för skattebetalarna än vad politikerna vill ge sken av.
  Den kalkyl som finns är en "feelgood"-kalkyl precis som badhusrenoveringen var.

  SvaraRadera
 2. Du får gärna bli besviken, men jag har inte smutskastat någon, men försökt använda ett retoriskt grepp där jag kontrasterar bussräknarens ansvar för den havererade skånska färdtjänsten mot densammes fritidssysselsättning, att räkna bussar.

  Det känns för övrigt som om sakliga argument är det sista som biter på dem som har bestämt sig för att med alla typer av argument bekämpa planerna på attraktiv kollektivtrafik i Lund.

  Under tiden har anslagen till Lunds skolor skurits ner med i genomsnitt en procent per år och elev i fast penningvärde de senaste sju åren, en tredjedel av äldreboendena, inklusive de som bor där, sålts till Carema, de funktionshindrade till Attendo, sociala och nyttiga projekt som Lundahoj lagts ner, osv. Det finns således mycket jag hellre skulle vilja folkomrösta om i Lund än om vi ska ha ny högvärdig kollektivtrafik.

  SvaraRadera
 3. Jag håller delvis med dig i sak, Mats, men att snöa in dig på en meningsmotståndares person känns inte intressant och inte så trevligt.

  SvaraRadera
 4. Det kan vara så att det behövs spårvagnar i Lund. Men vad har en försäljning av ett företag till ett riskkapitalbolag eller skatteplanering att göra med hur vi löser kommunikationsutmaningarna i ett växande Lund att göra?

  SvaraRadera
 5. Tack för kommentarer. Det är nog så att jag tenderar att bli personlig ibland och i sak har naturligtvis Malte och Johan rätt.

  SvaraRadera
 6. Mats! Som forskare och professor på Lunds Universitet tycker jag nog att du borde kunna prestera lite mer nyanserad kritik av vår rapport. Min inbjudan att vi tillsammans tar en promenad på Laurentiigatan för att studera de halvtomma (överfulla?) bussarna kvarstår. Hör av dig!

  Dina synpunkter på mitt liv och leverne får stå för dig. Däremot vill jag framhålla att jag inte längre är operativt verksam i Samres AB.

  Samres har inte längre ansvaret för färdtjänsten i Skåne. Denna drivs i offentlig regi av Skånetrafiken. Dina synpunkter bör du rikta till berörda tjänstemän och politiker.

  Börje Hed

  SvaraRadera
 7. När sakliga argument tryter övergår man till att smutskasta de som tycker annorlunda än en själv. En öppendebatt tjänar på att alla-även du Mats- avhåller sig från sådan billiga retoriska knep.

  SvaraRadera