söndag 2 juni 2013

Krumbuktandet för skolkoncernerna

Vad tycker egentligen Socialdemokraterna och Miljöpartiet om vinstdriven skolverksamhet?

  • 5 april. Socialdemokraternas partikongress beslutar att kommunerna ska ges ett avgörande inflytande vid nyetableringar och att det ska krävas ett samarbetsavtal.*
  • 23 maj. Socialdemokraterna och Miljöpartiet gör upp med de borgerliga om att kommunerna fortsatt ska vara maktlösa vid etablering av friskolor. Kommunerna ska istället få samråda, vilket varken är mer eller mindre än de gör idag.

Vi som blev lite hoppfulla av ombudsrevolten på Miljöpartiets kongress två dagar senare fick snart veta att partiledningen avser att strunta högaktningsfullt i beslutet.

  • 25 maj. Miljöpartiets kongress beslutar att vinster i välfärden utan undantag ska återinvesteras, alltså inga vinstuttag.
  • 31 maj. Miljöpartiet och Socialdemokraterna gör ett gemensamt utspel som förutsätter fortsatta vinstuttag. Skolkoncernerna ska istället tvingas ange att huvudsyftet med verksamheten inte är vinst utan utbildning.

Detta är naturligtvis kvalificerat trams. Sveriges största skolkoncern Academedia säger inte ett ord om att syftet är vinst i sin bolagsordning eller andra dokument, tvärtom är det just att bedriva undervisning (t.ex §2 i bolagsordningen). Men som alla andra aktiebolag är det överordnade syftet maximal avkastning till ägaren, i detta fall riskkapitalbolaget EQT. Förra året plockade de ut i genomsnitt 6 300 kronor i vinst per elev.

Inte heller hos John Bauer Education, Sveriges och därmed världens tills nu största gymnasiekoncern, sägs vinsten vara viktig. På deras hemsida kan man visserligen inte finna någon bolagsordning, men oupphörliga försäkringar om att undervisningen och eleven är i fokus för all verksamhet. Potentiella elever uppmanas fortfarande, den 2 juni 2013, att söka till höstens JB-program, inklusive alla de skolor som stängs. 

Lite magstarkt är det kanske ändå att deklarera: 
Genom vår storlek och erfarenhet skapar vi trygghet för våra elever och för föräldrar. Vi jobbar ständigt med att utveckla och höja kvaliteten på alla våra skolor och program. Utgångspunkten är alltid att skapa en miljö där alla får plats att växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar.
Men nedläggningen av JB Education har nog ändå skapat någon sort nervositet. Ibrahim Baylan (S) menar att nedläggningen är ett resultat av den etableringsfrihet som han själv just skrivit under på ska fortsätta. Men enligt MP ska det nu äntligen tas i med krafttag!

  • 1 juni. Gustav Fridolin (MP) hävdar, med anledning av att JB Education lägger ner eller säljer alla sina gymnasieskolor, att det behövs lagstiftning om en buffert för att skydda eleverna, alternativt ett avtal med kommunen om att de ska ta hand om eleverna när de lägger ner.

Ett tips till Fridolin: JB Education har redan en "buffert", t.ex. den vinst på 74 miljoner (cirka 7 000 kronor per elev) som delades ut till aktieägarna förra året. Hans förslag är tandlöst och meningslöst gentemot vinstdrivna skolkoncerner. Däremot kommer det att bli svårt att hantera för ideellt drivna friskolor, för sådana skolor som vill att elevpengen ska gå till  undervisning.

Allt detta krumbuktande från S och MP har bara ett syfte - att slippa göra det enkla, det nödvändiga och det enda hållbara - att förbjuda vinstuttag ur skola och välfärdssektor och därmed se till att varenda skattekrona går dit den var avsedd.

Tidigare: Samma sak?: Blåsningen; Landets stolthet och hopp
Länkat: SR; DN; DN; DNAB

* Detta kallades en "kompromiss" men var i själva verket en tamare variant av förra kongressens beslut i frågan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar